Zbuduj wspólnie z Twoim Doradcą własne bezpieczeństwo finansowe

 • Twój Doradca jest niezależnym przewodnikiem przy poruszaniu się w gąszczu rynku finansowego i ubezpieczeniowego
 • Dowiedz się co to jest Strategia Optymalizacji Finansów i korzystaj z pozyskanej z tej analizy wiedzy
 • Doradca pomaga Ci efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz firmowymi

Fundusze Inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny zajmuje się lokowaniem środków pieniężnych w, z góry określone w ustawie, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Kierują one swoją ofertę do osób i firm, które chciałyby efektywnie inwestować swoje środki pieniężne, a nie mają koniecznej do tego wiedzy, bądź też nie mają wystarczająco dużo czasu aby aktywnie nimi zarządzać.

Ze względu na wyższą zyskowność Fundusz Inwestycyjny jest doskonałą alternatywą dla lokat bankowych.

Co to jest fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny to podmiot posiadający osobowość prawną zajmujący się lokowaniem środków pieniężnych uczestników funduszu w, z góry określone w ustawie, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny (otwarty) jest nowoczesną i efektywną metoda pomnażania kapitału. Fundusze inwestycyjne kierują swoją ofertę do osób i firm, które chciałyby efektywnie inwestować swoje środki pieniężne, a nie mają koniecznej do tego wiedzy, bądź też nie mają wystarczająco dużo czasu aby aktywnie nimi zarządzać. Ze względu na wyższą zyskowność jest on doskonałą alternatywą dla lokat bankowych.

Wbrew potocznym opiniom inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest relatywnie bezpieczną forma pomnażania kapitału. Z pomocą doradcy finansowego można osiągać na przestrzeni lat zyskowność kilkukrotnie większą niż na lokatach bankowych (w zależności od horyzontu czasowego inwestycji). Duży wpływ na tempo pomnażania kapitału (oprócz trafności decyzji inwestycyjnych zarządzających kapitałem) ma tzw. efekt procentu składanego (wypracowane zyski są ponownie inwestowane i pomnażane).

Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które zatrudnia w tym celu doświadczonych Doradców Inwestycyjnych.

Sposoby pomnażania kapitału dzięki FI

 • przez wpłacenie jednorazowo stosunkowo dużej kwoty pieniędzy (od ok. około 10.000 do kilku milionów złotych);
 • poprzez regularne stosunkowo nieduże wpłaty (kilkaset złotych do kilku tysięcy miesięcznie) Jest to tzw. budowanie kapitału.

Zyskowność kapitału zależy od rodzaju funduszu:

 • fundusze rynku pieniężnego lokują w krótkoterminowe papiery dłużne (bony skarbowe, krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa itp.) Inwestowanie w ten rodzaj funduszów jest obarczone najmniejszym ryzykiem ale zyskowność nieznacznie tylko przekracza to co mogą zaoferować lokaty bankowe;
 • fundusze obligacyjne inwestują głównie w długoterminowe obligacje skarbowe, Tutaj występują już większe wahania stopy zwrotu z kapitału ale wypracowane zyski są potencjalnie większe.
 • fundusze zrównoważone inwestują zarówno w dłużne papiery wartościowe jak i akcje notowane na giełdzie (zwykle w proporcji 50-50). Dlatego zyski mogą być znacznie większe niż w poprzednich dwóch rodzajach funduszy, natomiast wahania zyskowności są również większe.
 • fundusze akcyjne inwestują głównie w akcje. Jest to rodzaj funduszu obarczony najwyższym ryzykiem, ale przynoszą też największą stopę zwrotu z kapitału (w czasie hossy zyskowność najlepszych funduszy akcyjnych może przekraczać 100%). Inwestować w fundusze inwestycyjne należy na okres co najmniej pięcioletni (wtedy ryzyko jest niewielkie). Doskonale nadają się dla ludzi młodych i w średnim wieku, którzy chcą gromadzić kapitał z myślą o emeryturze.

Pomnażanie kapitału w trzech ostatnich rodzajach funduszy inwestycyjnych jest bezpieczne pod warunkiem, że w wystarczającym stopniu śledzi się sytuację gospodarczą kraju, w którym się inwestuje oraz trendy na rynkach finansowych. Dlatego pomoc profesjonalnego doradcy finansowego (który może zasugerować odpowiednie ruchy) znacznie podwyższa poziom zyskowności z inwestycji.

Korzyści:

 • zyski (w zależności od skłonności do ryzyka i horyzontu czasowego inwestycji) kilkukrotnie wyższe niż na lokacie bankowej;
 • bezpieczeństwo - inwestując w jednostki uczestnictwa Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych znajdujących się na liście Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wpływasz na wzrost bezpieczeństwa inwestycji;
 • elastyczność - w zależności od skłonności do ryzyka inwestującego i horyzontu czasowego dobierany jest odpowiedni rodzaj funduszu. Można również w każdym momencie umorzyć jednostki uczestnictwa z zachowaniem dotychczas wypracowanego zysku.
 • dostępność – aby zainwestować w fundusze inwestycyjne wystarczają stosunkowo niewielkie kwoty;
 • wygoda – poświęcasz na inwestowanie znacznie mniej czasu niż miałoby to miejsce gdybyś kupował bezpośrednio papiery wartościowe;
 • wiedza – wraz z kupnem jednostek uczestnictwa wiedza zarządzających tym funduszem zaczyna pracować na Twoją korzyść;

Zapytaj się doradcy PDF o Twoją ofertę Funduszy Inwestycyjnych.

Menu Działu

Newsletter

W celu otrzymywania najnowszych informacji o pozyskiwaniu kapitału, inwestycjach i oszczędzaniu oraz o ubezpiczeniach dopisz się do newslettera Grupy PDF.

POLSKIE DORADZTWO FINANSOWE 2011. Polityka prywatności.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl